Hovedregelen for godt innemiljø, er at luften i hjemmet ditt skal byttes ut annenhver time. Det er viktig å skape samspill mellom tilluften, fraluften og luften som beveger seg mellom rom. Vi guider deg til et bra innemiljø, slik at du skal ha det godt hjemme.

Pilar.jpg
Frisk luft INN  ·  Luft MELLOM rom  ·  Luft UT av boligen

Ofte kan du selv løse mange av ventilasjonsproblemene dine. For å velge rett løsning og produkt, er det viktig at du vet hvilken TYPE ventilasjon boligen din har: selvtrekk, mekanisk fraluft eller mekanisk til/fraluft. For å kunne skape god ventilasjon, er det viktig at du vet HVORDAN luften sirkulerer i hele boligen: luft inn, luft ut og den ofte oversette luften som beveger seg mellom rom.

Hva slags ventilasjon har huset ditt?

Selvtrekk

 

-vanlig i hus fram til 1960-tallet

Selvtrekksventilasjon er vanlig i hus som er bygd før 1970-tallet. Prinsippet bygger på forskjellen mellom inne- og utetemperatur, og ventilasjonen fungerer derfor svært ulikt fra årstid til årstid. Husrenovering, tilleggsisolasjon, bytte av varmesystem og bytte av vinduer kan også påvirke selvtrekksventilasjonen negativt.

Problem og forslag til løsninger i boliger med selvtrekksventilasjon:

For dårlig luftutveksling i den varme delen av året

Selvtrekket kan ofte behøve forsterking med hjelp av fraluftsvifter. Les mer om fraluft her.

Dårlig sirkulasjon mellom rom

For dårlig sirkulasjon mellom rom, det vi pleier å kalle overluft, kan ofte forbedres ved å installere friskluftsventiler og/eller ventilasjonsrister. Les mer under "Luft mellom rom".

Luft mellom rom

Mekanisk fraluft

 

-vanlig fra 1970 og framover

Ventilasjon med mekanisk fraluft er vanlige i hus fra 1970 og framover. Prinsippet er det samme som selvtrekk, men forskjellen er at luften trekkes ut mekanisk, ved hjelp av vifter. Viften er koblet til et kanalsystem, og kan plasseres på loftet, over komfyren eller i en hette på taket.

Problem og forslag til løsninger i boliger med mekanisk fraluft:

Tørr eller innestengt luft

Disse problemene oppstår ofte når det ikke er installert nok friskluftsventiler i rommet. Iblant kan det være nok å sjekke hvilke innstillinger de eksisterende ventilene har. Les mer under "Soverom og allrom".

Soverom og allrom

Mekanisk tilluft/fraluft

 

-forekommer fra 1980 og framover

Ventilasjon med mekanisk tilluft/fraluft forekommer i hus fra 1980 og framover. Et mekanisk til/fraluftsystem med varmevekslere for varmegjenvinning, tar inn og fører ut eksakt riktig mengde luft i boligen. Du får et bra innemiljø med en perfekt balansert ventilasjon, og du kan også spare inntil 8 000 kWh/år.*

(*kilde: den svenske Energimyndigheten)

Problem og forslag til løsninger i boliger med mekanisk tilluft/fraluft:

Dårlig luft eller utilstrekkelig sirkulasjon

Om boligen din har et mekanisk ventilasjonssystem, og du likevel opplever problemer, kan det være nødvendig å se over innstillingene på ventilasjonssystemet. Vær også nøye med å bytte filter regelmessig og rengjøre kanalene.