01.01.0001

Jeg bor nær sjøen og har Fresh veggventiler. Det blåser ofte hardt mot fasaden og jeg opplever trekk innendørs. Hva finnes for hjelpemiddel?

Det finnes 2 typer av tilbehør for å redusere trekk innendørs. 1. Bytt ut eksisterende fasadegitter med stormkappe, tyfon eller regntrekk. 2. Installer en stormsikring inne i kanalen.