01.01.0001

Jeg trenger tilluft, men er allergisk mot pollen, hva gjør jeg?

Fresh veggventiler leveres som standard med støv- og insektfiltre. Som tilbehør finnes pollenfiltre som skiller smuss og pollenpartikler, og det er også et tettere miljøfilter som har enda høyere grad av separasjon og som er spesielt egnet der pollenallergikere oppholder seg. Veggventilen TL98F har også et flimmerfilter.