01.01.0001

Appen får ikke kontakt med Intellivent SKY

Forsikre deg om at Bluetooth er aktivert på telefonen, og at du har gitt appen tillatelse til å bruke Bluetooth. Dette gjøres i telefonens innstillinger, og rull deretter ned til appen og gå inn og tillat Bluetooth.

191115Sky app allow access.jpg