01.01.0001

Kan du endre luftretningen til en Intellivent Celsius?

Nei, viften er ikke reversibel og skal plasseres i det overtempererte rommet.