01.01.0001

Kan jeg installere Intellivent Celsius i badstuen min?

Nei, den maksimale omgivelsestemperaturen for viften er 50 ° C.