Varmegjenvinning Bærekraftig og kostnadseffektiv

Ventilasjon med varmegjenvinning er en bærekraftig metode for å skape et godt innemiljø og redusere energikostnadene. Fresh ventilasjonsaggregater bruker den varme energirike inneluften og resirkulerer den ved å varme opp den kalde uteluften. På denne måten sparer du energi samtidig som du får et bedre inneklima. Høy komfort med minimal risiko for kald trekk.